Privacybeleid en disclaimer

 

Breng me naar de:


 

Privacybeleid

1. Over dit privacybeleid

Dit document beschrijft het beleid van Jetts Fitness Pty Ltd ACN 123 921 326, haar gerelateerde bedrijven en Jetts franchise clubs (collectief, Jetts) gerelateerd aan de privacy van je persoonlijke informatie (Privacybeleid).

Jetts is toegewijd om de privacy van de persoonlijke informatie die het verzameld en ontvangt te beschermen. Jetts is gebonden aan de Australische Privacy Principes (APP) zoals bevat in de privacywet 1988 (Cth) (Wet).

Dit privacybeleid geldt voor al je contacten met Jetts of dat nou bij één van onze Jetts clubs, het Jetts hoofdkantoor of via de Jetts website is.

Dit privacybeleid tracht uit te leggen:

 • welke soort persoonlijke informatie Jetts verzameld en bewaard;
 • hoe Jetts je persoonlijke informatie verzameld en bewaard;
 • waarom Jetts je persoonlijke informatie verzameld en bewaard;
 • hoe je jouw persoonlijke informatie mag inzien en aanpassen, zoals bewaard door Jetts;
 • hoe je mag klagen over een breuk van de APP's of een geregistreerde APP code (als die er zijn) waar Jetts aan gebonden is, en hoe Jetts met een dergelijke klacht dient om te gaan; en
 • of Jetts je persoonlijke informatie verstuurd naar ontvangers in andere landen waarbij deze ontvangers zo goed als zeker getraceerd zullen worden.

Door het gebruiken van de Jetts website http://jetts.nl/, het voltooien van welk lidmaatschaps aanmeldingsformulier dan ook, personal trainer formulieren, wedstrijd aanmeldingsformulieren en het invullen formulieren binnen het franchise wervingsproces, accepteer je dit privacybeleid en uitdrukkelijke toestemming aan Jetts' verzameling, gebruik en openbaring van je persoonlijke gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.

2. Je persoonlijke informatie

Jetts verzameld alleen persoonlijke informatie (informatie die een individu kenmerkt of identificeert als een individu) waarvan Jetts het nodig acht voor de functies en activiteiten van Jetts.

Jetts verzameld persoonlijke informatie om onze producten en diensten aan onze leden te leveren, inclusief omstandigheden wanneer:

 • het verwerken en het managen van lidmaatschap- en franchise aanmeldingen;
 • het faciliteren toegang tot de club voor leden;
 • het uitvoeren van marketing activiteiten, onderzoek en speciale aanbiedingen;
 • het nauwkeurig identificeren wie er gebruik maken van de diensten van Jetts;
 • het communiceren met leden, franchisers, website bezoekers en online aanvragen;
 • het profileren van onze leden en hun interesses;
 • het exploiteren van Jetts; en / of
 • het overbrengen van lidmaatdschappen tussen clubs volgens het Jetts overdrachtsbeleid

De soorten informatie die Jetts verzameld bevatten:

 • naam, leeftijd, geslacht en geboortedatum;
 • gezondheidsinformatie (lengte, gewicht, medische aandoeningen);
 • gezondheids- en fitnessdoelen;
 • licentie en bankgegevens;
 • contactgegevens (zoals telefoonnummer, fax en e-mail);
 • opvattingen en meningen; en
 • reacties op formulieren en enquêtes (als die er zijn).

3. Je gevoelige informatie

Gevoelige informatie is informatie over jou die zaken onthult over je ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of voorkeuren, lidmaatschap van een beroeps- of handelsregister vereniging, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid, handicap, seksuele geaardheid of strafblad.

Het is het Jetts beleid om alleen je gevoelige informatie te verzamelen als het redelijk noodzakelijk is voor het functioneren van Jetts en haar activiteiten en als je hiermee hebt toegestemd of toegestaan op grond van de wet om het te doen.

4. Hoe Jetts jouw persoonlijke informatie verzameld

Jetts zal je persoonlijke informatie met wettige en eerlijke middelen rechtstreeks van je vragen, tenzij het onredelijk of onmogelijk is om dat te doen.

Jetts zal de volgende gegevens direct trachten te verzamelen:

 • via e-mail;
 • via de telefoon (inclusief telefoongesprekken en SMS);
 • via social media en over het intranet (inclusief enquêtes);
 • door geschreven correspondentie (zoals brieven, fax);
 • via hard-copy formulieren (inclusief registratieformulieren, wedstrijdformulieren en enquêtes);
 • persoonlijk; of
 • via de Jetts website (online aankopen, web formulier inzendingen of deelname aan een live chat);
 • elektronische systemen zoals applicaties en het gebruik van de club toegangspas; en
 • via de Jetts veiligheidscamera's

Jetts kan ook informatie verzamelen via dede partijen, inclusief:

 • je personal trainer
 • marktonderzoek en directe marketing aanbieders;
 • ouders of voogden van minderjarige leden;
 • onze huidige leden;
 • de Australische 
 • your personal trainer;
 • market researchers & direct marketing providers;
 • parents or guardians of underage members;
 • our current members (refer a friend);
 • de belastingdienst en de Securities and Investment Commission (SIC); en
 • openbare bronnen directories, ledenlijsten, beroeps- en brancheverenigingen, ASIC, faillissement of griffierechten zoekopdrachten).

5. Ongevraagde persoonlijke informatie

Ongevraagde persoonlijke informatie is personele infomatie die Jetts krijgt, maar die ze niet actief hebben verzameld (zoals een vacature die is uitgestuurd door Jetts naar een individu op zijn eigen initiatief, in plaats van als reactie op een advertentie).

Jetts kan verslagen van ongevraagde persoonlijke informatie houden als de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is voor een of meer van de Jetts functies of activiteiten. Zo niet, is het Jetts' beleid om de ongevraagde informatie te vernietigen, op voorwaarde dat het geoorloofd en redelijk genoeg is om dat te doen.

 

6. Het gebruik van je persoonlijke informatie

De belangrijkste doeleinden waarvoor Jetts informatie verzamelt, bezit, gebruikt en onthult zijn om diensten en voordelen te verstrekken aan de leden en aan de groei van Jetts leden.

Jetts gebruikt je persoonlijke gegevens voor het volgende:

 • proces aanvragen voor lidmaatschappen, franchisers en prospect-franchisers;
 • het begrijpen van de behoeften en vereisten van Jetts' leden;
 • het managen en onderhouden van de Jetts website en social media platformen;
 • het leveren van informatie over de diensten van Jetts;
 • het leveren of verbeteren van de producten en diensten van Jetts;
 • helpen om de voordelen van Jetts leden te maximaliseren;
 • ieder ander doel wat direct gelinked is aan Jetts en waar je akkoord op moet hebben gegeven.

Jetts' website vereist abonnementen of registraties om bepaalde diensten, functies of inhoud te gebruiken. Je zult weten welke informatie wordt verzameld via deze processen wanneer je de relevante formulieren hebt ingevuld en voorzien van de vereiste gegevens voorafgaand aan het indienen van de aanvraag. Jetts zal de gegevens met betrekking tot alle transacties die je uitdraagt vanuit de website en de uitvoering van uw bestelling verzamelen.

Jetts kan ook je gegevens gebruiken om toezicht te houden voor elk onbevoegd gebruik van de Jetts website, de inhoud of abonnementen op Jetts diensten.

7. Doel van het verzamelen

Als Jetts persoonlijke informatie verzamelt voor een doel (het primaire doel), zal Jetts de informatie niet voor andere doeleinden (het secundaire doel) gebruiken, tenzij anders vermeldt:

 • je hebt ingestemd met het gebruik of de openbaarmaking van de persoonlijke informatie; of
 • in verband met het gebruik of de openbaarmaking van je persoonlijke gegevens:
  • je redelijkerwijs verwacht Jetts te gebruiken of openbaar voor het secundaire doel en het secundaire doel is direct gerelateerd aan het primaire doel (gevoelige informatie) of in verband met het primaire doel (geen gevoelige informatie);
  • gebruik of bekendmaking is vereist of onder Nederlandse wetgeving of een rechterlijke / tribunaal toegestaan;
  • een toegestane situatie bestaat in relatie tot Jetts gebruik of de openbaarmaking van de informatie;
  • een toegestane gezondheidsclaims situatie bestaat met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van de informatie; of
  • Jetts redelijkerwijs van mening is dat het gebruik of de openbaarmaking van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is voor een of meer handhaving gerelateerde activiteiten die worden uitgevoerd door of namens een handhaving instantie.

Als Jetts je gegevens gebruikt of onthult, omdat Jetts redelijkerwijs meent dat het gebruik of de openbaarmaking van uw gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is voor een of meer handhaving gerelateerde activiteiten die worden uitgevoerd door of namens een handhaving lichaam, dient Jetts een schriftelijke nota van het gebruik maken of openbaring in te dienen.

8. Dien jij persoonlijke informatie aan te leveren?

Je kunt weigeren om persoonlijke informatie te verstrekken. Maar een weigering kan betekenen dat de door jou gevraagde dienst niet wordt verstrekt of het lidmaatschap zal worden geweigerd.

9. Het delen van je persoonlijke informatie

Jetts mag je persoonlijke gegevens gebruiken voor doeleinden van derden. De soorten organisaties aan wie Jetts je persoonlijke informatie mag onthullen bevatten:

 • overheidsinstanties zoals ATO, ASIC, Australian Prudential Regulatory Authority en de politie of gerecht (zoals vereist door de wet);
 • diverse wetshandhavingsinstanties en overheden voor de veiligheid, douane en immigratie doeleinden
 • bank dienstverleners;
 • partnervouchers programma-aanbieders;
 • beroeps- of overheidsorganisaties; en
 • Jetts' gecontracteerde dienstverleners, waaronder:
 • informatietechnologie dienstverleners;
 • de planning van onderzoek en ontwikkeling providers;
 • organisatoren van de conferentie;
 • marketing- en communicatiebureaus;
 • mailing huizen, vracht- en koeriersdiensten;
 • printers en distributeurs van marketing materiaal;
 • incassobureaus en banken;
 • personal trainers; en
 • externe adviseurs (recruiters, accountants en advocaten).

Jetts verhuurt of verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derden zonder je voorafgaande toestemming.

10. Government Identifiers

Jetts does not adopt, use or disclose government related identifiers (such as a Medicare number or licence number) as Jetts’ own identifier for you unless:

 • it’s required/authorised by law or court/tribunal order;
 • it’s reasonably necessary to verify your identity;
 • it’s reasonably necessary to fulfil Jetts’ obligations; or
 • Jetts reasonably believes it is reasonably necessary for one or more enforcement related activities.

11. Cookies

Om de diensten van Jetts te verbeteren, verzamelen we soms de geïdentificeerde informatie van webgebruikers. De verzamelde informatie is niet aan een persoon te identificeren, maar helpt Jetts haar web services te analyseren en verbeteren.

Wanneer je de website van Jetts bezoekt, wordt je bezoek gelogd en de volgende gegevens verstrekt door je browser:

 • je IP adres en/of domeinnaam;
 • je besturingssysteem (type browser en platform);
 • de datum, tijd en duur van je bezoek; en
 • de middelen die je geopend of gedownload hebt. 

Jetts gebruikt deze informatie om de website voor bezoekers aan te passen en om de gegevens voor de analyse, kwaliteitscontrole, administratie en verbetering van de website te verzamelen. Het wordt niet gebruikt voor andere doeleinden. Geaggregeerde gegevens kunnen worden gedeeld met derden.

Je kunt je browser weerhouden nieuwe cookies te accepteren of cookies helemaal uit te schakelen door het veranderen van je voorkeuren in de browser.

12. Links naar andere websites

Links naar websites van derden die Jetts niet in de gaten houdt of onder controle heeft zijn bedoeld voor je gemak. Jetts is niet verantwoordelijk voor de privacy- of veiligheidspraktijken van deze websites. Websites van derden moeten hun eigen privacy- en veiligheidsbeleid hanteren waarin Jetts je aanraadt om te lezen voordat je persoonlijke informatie deelt met hen.

13. Direct Marketing

Als Jetts je informatie vasthoudt, kan Jetts die informatie gebruiken of openbaren (met uitzondering van gevoelige informatie) voor direct marketing, indien:

 • Jetts de informatie van jou heeft verzameld; en
 • je redelijkerwijs zou verwachten dat Jetts de informatie voor die reden bekend zou maken; en
 • Jetts je een simpele manier heeft geboden om te kiezen voor het annuleren van deze direct marketing van Jetts; en
 • je zo'n verzoek nog niet hebt ingediend aan Jetts

Jetts kan ook je informatie openbaar maken (behalve als het gevoelige informatie is) om te gebruiken voor direct marketing als:

 • Jetts verzamelde de gegevens van jou en je zou rederlijkerwijs niet verwachten dat Jetts de informatie openbaar zou maken voor dat doel of iemand anders dan jij; en
 • zowel:
  • je hebt toegezegd dat de informatie voor dat specifieke doel openbaar mag worden gemaakt; of
  • het onpraktisch is om de toestemming te verkrijgen; en
 • Jetts je een simpele manier heeft geboden om je uit te schrijven van de direct marketing van Jetts; en
 • in iedere direct marketing communicatie met jou;
 • Jetts een prominente verklaring bijvoegt waarbij duidelijk wordt dat je een verzoek in kunt dienen om je uit te schrijven; of
 • Jetts anders je aandacht zal trekken van het feit dat je jezelf kunt uitschrijven; en
 • je nog geen dergelijk verzoek aan Jetts hebt ingediend.

Jetts je gevoelige informatie gebruiken met het oog op direct marketing indien je hebt ingestemd met het gebruik of de openbaarmaking van die gegevens voor direct marketing.

Jetts kan ook gebruik maken van je persoonlijke gegevens voor direct marketing, indien:

 • Jetts een gecontracteerde dienstverlener is voor een Commonwealth contract; en
 • Jetts je gegevens verzamelde om een verplichting uit hoofde van die overeenkomst te voldoen; en
 • het gebruik of openbaring is noodzakelijk om een dergelijke verplichting te voldoen.

Als Jetts de persoonlijke informatie die Jetts gebruikt om je direct marketing materiaal te sturen van een derde partij, kun je Jetts vragen om je op de hoogte te brengen van de bron van de informatie. Het is Jetts' beleid is om dat te doen, tenzij het onredelijk of onuitvoerbaar is.

14. Hoe uit te schrijven van direct marketing 

Als Jetts je persoonlijke gegevens gebruikt of onthult ten behoeve van direct marketing, kun je een verzoek indienen om direct marketing communicatie van Jetts niet te ontvangen.

Als Jetts je persoonlijke gegevens gebruikt of onthult ten behoeve van het faciliteren van direct marketing door andere organisaties, kun je een verzoek indienen dat Jetts voorafgaand bekend moet maken dat ze voor dit doel je gegevens gebruiken.

Het opzeggen is geheel kostenloos en zal in gang worden gezet binnen een redelijke tijd nadat het verzoek is ingediend.

15. Verzamelingsaankondiging

Op of voor de tijd van het verzamelen van je persoonlijke informatie, of zo spoedig mogelijk daarna, zal Jetts redelijke maatregelen nemen om je op de hoogte te brengen of anderszins ervoor te zorgen dat je je bewust bent van:

Jetts zal in het algemeen deze zaken in een verzamelingsaankondiging. Bijvoorbeeld, waar persoonlijke informatie wordt verzameld op papier of via de website, zal Jetts onder meer een verzamelingsaankondiging, of een duidelijke link naar het, op het formulier of een aparte follow-up communiceren.

Verzamelingsmededelingen kunnen meer specifieke informatie dan dit privacybeleid voor bijzondere collecties van persoonlijke informatie verstrekken. De voorwaarden van dit privacy beleid zijn onder voorbehoud van eventuele specifieke bepalingen in de collectie kennisgevingen en in onze algemene voorwaarden van bepaalde aanbiedingen, producten en diensten. Jetts raadt je aan deze bepalingen zorgvuldig te lezen.

16. Je persoonlijke gegevens beschermen

Jetts slaat informatie op verschillende manieren op, met inbegrip van papieren en elektronische vorm. Jetts neemt redelijke maatregelen om het te beschermen tegen misbruik, interferentie, verlies, ongeautoriseerde toegang, wijziging of openbaarmaking, waaronder:

 • databases voor opslag beveiligen met wachtwoorden;
 • vertrouwelijkheid eisen van het personeel;
 • security firewalls voor de toegang tot Jetts systemen;
 • servers bewaard op een veilige plaats met beperkte toegang;
 • documentopslag veiligheidseisen;
 • verschaffen van toegang alleen aan geverifieerde individuen;
 • toegangscontroles voor Jetts gebouwen;
 • beperkt verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden en onder voorbehoud van garanties over het gebruik; en
 • het personeel trainen om met de informatie om te gaan.

Jetts kan niet garanderen dat persoonlijke gegevens wordt beschermd tegen ongeautoriseerde toegang of misbruik en Jetts accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuiste handelingen van onbevoegde derden.

Jetts zal je persoonlijke gegevens behouden voor zo lang als nodig is om verplichtingen jegens je te voldoen aan haar wettelijke belangen te beschermen, om te voldoen aan de wetten of zoals anders wanneer Jetts je persoonlijke gegevens verzameld.

Zodra Jetts niet langer nodig is om je persoonlijke gegevens te behouden, zal Jetts redelijke stappen ondernemen om je persoonlijke gegevens te vernietigen of om ervoor te zorgen dat je persoonlijke gegevens worden ge-deïdentificeerd.

17. Openbaarmaking van je persoonlijke gegevens in het buitenland

Jetts en Jetts groepsonderdelen kunnen je persoonlijke gegevens aan andere derden dienstverleners die buiten Australië die met Jetts werken of één van Jetts 'leveranciers, agenten of partners bekendmaken. Jetts kan ook je persoonlijke gegevens op servers in het buitenland of in de "cloud" of andere soorten netwerk of elektronische opslaan.

Vóór de openbaarmaking van je persoonlijke gegevens aan buitenlandse derden, zal Jetts eerst redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de overzeese ontvanger:

 • geen inbreuk doet op de Nederlandse privacy principes in relatie tot je persoonlijke gegevens; of
 • de ontvanger van de informatie is onderworpen aan een wet of een bindende afspraak, dat het effect van het beschermen van je persoonlijke gegevens op een manier die in hoofdzaak vergelijkbaar met de manier waarop de Nederlandse privacy principes beschermen..

Persoonlijke informatie kan worden verstrekt door Jetts aan andere Jetts entiteiten en derden in rechtsgebieden, waaronder: Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Nederland. De Europese Commissie heeft elk van deze landen erkend als een adequate bescherming van persoonsgegevens.

Om het voor jou gemakkelijk te maken met Jetts en andere Jetts entiteiten om je een meer persoonlijke en consistente ervaring te bieden, kan Jetts je persoonlijke informatie uitwisselen met andere Jetts diensten, voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden.

Als je persoonlijke informatie wordt verzameld met behulp van een document dat dit privacybeleid verwijst, wordt aangenomen dat je toestemming voor de bekendmaking, overdracht, opslag of verwerking van uw persoonlijke gegevens buiten Australië, hebt verleend.

Je erkent en begrijpt dat door het verstrekken van een dergelijke toestemming:

 • Jetts zal niet worden verplicht om maatregelen te nemen als zijn redelijk in de omstandigheden om ervoor te zorgen dat deze derden voldoen aan de APPs;
 • Als de overzeese ontvanger je persoonlijke gegevens behandelt in strijd met de APPs:
  • is Jetts niet aansprakelijk op grond van de wet zijn; en
 • de overzeese ontvanger mag niet onderworpen worden aan privacy weeten of principes vergelijkbaar met de APP's;
 • je kunt niet in staat zijn om overzees je verhaal te halen;
 • de overzeese ontvanger onderworpen is aan een buitenlands recht dat de openbaarmaking van persoonsgegevens aan een derde partij, kan dwingen zoals een buitenlandse autoriteit.

Wanneer je toestemming ingetrokken is, zal Jetts geen beroep doen op deze toestemming bij de behandeling van je persoonlijke gegevens in de toekomst.

18. Anonimiteit

Je hebt de mogelijkheid om jezelf niet te identificeren of een pseudoniem te gebruiken bij de behandeling van Jetts, op voorwaarde dat het wettig en uitvoerbaar is.

Jetts zal proberen om een verzoek tot anonimiteit in te dienen en indien mogelijk deze tegemoet te komen. Echter, je recht op anonimiteit is niet van toepassing met betrekking tot een kwestie wanneer:

 • Jetts is vereist / toegestaan door de wet of een rechterlijke / instantie om handelen met geïdentificeerde personen; of
 • onpraktisch zijn voor Jets om handelen met mensen die zichzelf niet hebben geïdentificeerd.

Het is het Jetts beleid om je in staat te stellen om toegang te krijgen tot de Jetts website en algemene telefoonnummer aanvragen te doen zonder je te identificeren en om je in staat te stellen om te reageren op anonieme enquêtes van Jetts.

In sommige gevallen echter, als je niet Jetts voorziet van je persoonlijke gegevens op verzoek, is Jetts mogelijk niet in staat om te reageren op je verzoek of je te voorzien van service. Bijvoorbeeld, je dient jezelf te identificeren om een Jetts lid of een franchisenemer te worden.

19. Toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om, op verzoek, toegang te krijgen tot alle Jetts archieven met je persoonlijke gegevens.

Om de toegang tot je persoonlijke informatie aan te vragen kun je contact opnemen met de Privacy Officer.

Jetts zal reageren op je verzoek om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens binnen een redelijke termijn.

Aan de hand dat het redelijk en uitvoerbaar is, zal Jetts je toegang tot de gevraagde informatie verlenen.

Als Jetts verzoek om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens weigert, zal Jetts een schriftelijke mededeling indienen waarin de redenen voor de weigering staan en hoe je kunt klagen over de weigering.

Redenen voor een weigering kunnen zijn wanneer het:

 • een ernstige bedreiging vormt voor het leven, de gezondheid of veiligheid;
 • een onredelijk effect zou hebben op de privacy van anderen;
 • onnozel of ergerlijk is;
 • betrekking heeft op een gerechterlijke procedure;
 • Jetts intenties of vooroordelen jegens enige onderhandingen onthult;
 • onwetting zou zijn;
 • is vereist of toegestaan door de wet of een rechterlijke / tribunaal orde;
 • waarschijnlijk handhaving gerelateerde activiteiten kunnen aantasten; of
 • betrekking heeft op een commercieel gevoelig beslissingsproces.

Wanneer je een verzoek om toegang tot persoonlijke informatie indient, zal Jetts je nodig hebben om een bepaalde vorm van identificatie (zoals rijbewijs of paspoort van een bestuurder) te bieden, zodat Jetts kan controleren of je de persoon, op wie de informatie betrekking heeft, werkelijk bent.

20. Help Jetts om je persoonlijke gegevens nauwkeurig te houden

Jetts zal redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de dossiers van persoonlijke informatie accuraat, actueel en volledig zijn.

Echter, de juistheid van de informatie hangt in grote mate af van de informatie die je verstrekt. Als je Jetts niet alle toegang geeft tot alle persoonlijke gegevens die Jetts nodig heeft, of de persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is, dan kunnen de producten, diensten en informatie die Jetts biedt worden beïnvloed.

Als je denkt dat er iets mis is met de informatie die Jetts over je heeft, dan kun je contact opnemen met de Privacy Officer:

 • laat Jetts weten of er enige fouten zijn; en
 • houd Jetts op de hoogte van enige wijzigingen, 

en Jetts zal proberen om je persoonlijke gegevens te corrigeren.

Jetts zal reageren op je verzoek om je persoonlijke gegevens gratis en in een redelijke termijn te corrigeren. Als Jetts je verzoek weigert zal Jetts je voorzien van een schriftelijke mededeling waarin de redenen voor de weigering en mechanismen beschikbaar om te klagen over de weigering beschreven staan.

Als Jetts weigert om je persoonlijke gegevens te corrigeren, kun je een verzoek indienen dat Jetts je informatie associeërt met een verklaring dat de informatie onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is. Jetts zal redelijke stappen ondernemen om de verklaring zichtbaar voor gebruikers van je persoonlijke gegevens te maken.

Als Jetts je persoonlijke gegevens gecorrigeerd heeft en Jetts heeft eerder bekendgemaakt je persoonlijke gegevens aan derden te openbaren, op jouw verzoek, zal Jetts die derde van de correctie in kennis stellen, tenzij dit praktisch niet haalbaar of onwettig is.

21. Hoe om te gaan met spam en het 'bel-me-niet register'

Jetts zal je geen commerciële elektronische berichten sturen, tenzij het wordt toegestaan door de Spam wet (bijv Jetts heeft je uitdrukkelijke / impliciete toestemming). Elk commercieel elektronisch bericht dat Jetts stuurt zal zich identificeren met Jetts als afzender en relevante contactgegevens en een unsubscribe-faciliteit opnemen. Als commerciële elektronische berichtenn niet wenst te ontvangen van Jetts, neem dan contact op met de Privacy Officer.

Jetts zal geen beroep doen op het bel-me-niet register, tenzij toegestaan op grond van de bel-me-niet register wet en daarmee samenhangende instrumenten. Als je niet wenst dat Jetts je op een bepaald nummer belt, neem dan contact op met de Privacy Officer.

22. Het oplossen van je privacy issues

Als je problemen hebt die je wilt bespreken met Jetts of als je je zorgen maakt over de manier waarop Jetts informatie heeft ingezameld of beheerd kun je contact opnemen met de Privacy Officer.

Voor meer informatie over privacy of als je bezorgdheid niet is opgelost, neem dan contact op met de dienst van de Australische Information Commissioner op www.oaic.gov.au en op 1300 363 992.

23. Wijzigingen en toegang tot dit privacybeleid​​

Jetts kan, op z'n tijd, dit privacybeleid bijwerken en rekening houden met nieuwe wetten en veranderingen. Wijzigingen in dit privacybeleid hebben geen invloed op Jetts' gebruik van eerder verstrekte informatie.

Dit privacybeleid is beschikbaar op de website van Jetts bij www.jetts.com.au. Een gedrukt privacy beleid kan kosteloos worden verkregen worden door contact op te nemen met de Privacy Officer.

24. Jetts privacy officer

Jetts’ privacy officer kan benaderd worden via:

 • E-mail: [email protected]
 • Telefoon: 07 5458 5300 /  Fax: 07 5458 5399
 • Post: PO Box 1295, Mooloolaba QLD 4557

 

Melding Jetts over het verzamelen van informatie

Jetts Fitness Pty Ltd ACN 123 921 326, met haar verbonden ondernemingen en Jetts franchise Clubs (collectief, Jetts) gebruikt dit bericht om de voorgeschreven gegevens in de Australische Privacy Principles (APP) in de Privacy Act 1988 (Cth) (Wet uiteengezet) te verzamelen.

1. Jetts Privacybeleid

Een volledig overzicht van het beleid van Jetts met betrekking tot de privacy van je persoonlijke informatie is beschikbaar op de Jetts website www.jetts.com.au (Privacybeleid).

In het privacybeleid wordt uitgelegd hoe je persoonlijke informatie in het bezit van Jetts komt en geopend kan worden om te zoeken naar de correctie van de informatie en hoe je kunt klagen over een inbreuk door Jetts, of een geregistreerde APP-code (indien aanwezig) dat Jetts gebonden is door en hoe Jetts zich zal bezighouden met een klacht.

Een gedrukt exemplaar van het privacybeleid kan kosteloos worden verkregen door contact op te nemen Jetts 'Privacy Officer'.

2. Jetts' contactgegevens

Als je nog vragen of opmerkingen hebt over het Jetts privacybeleid of Jetts' gebruik van je informatie, kun je contact opnemen met Jetts 'Privacy Officer via:

 • E-mail: [email protected]
 • Telefoonnummer: 07 5458 5300  
 • Fax: 07 5458 5399
 • Post: PO Box 1295, Mooloolaba QLD 4557. 

3. Hoe Jetts je persoonlijke gegevens verzameld (als het verzameld is van iemand anders dan jij)

Jetts kan je persoonlijke gegevens verzamelen via derde partijen, zoals:

 • je personal trainer; 
 • marktonderzoekers & direct marketing aanbieders;
 • ouders of voogden van minderjarige leden;
 • onze huidige mensen (verwijs een vriend);
 • De Nederlandse belastingdienst en;
 • openbare bronnen (directories, lijsten, beroeps- en brancheverenigingen, ASIC, faillissement of griffierechten zoekopdrachten).

4. Is het verzamelen van je persoonlijke gegevens vereist / toegestaan door de wet of een rechterlijke / tribunaal orde?

Nee.

5. Waarom heeft Jetts de persoonlijke gegevens verzameld? 

Het voornaamste doel waarvoor Jetts persoonlijke informatie verzamelt is om diensten en voordelen te bieden aan de leden en de lidmaatschappen te optimaliseren en te laten groeien.

Jetts kan je gegevens gebruiken voor:

 • verwerking en het beheer van het lidmaatschap en franchise-toepassingen;
 • faciliteren van leden en ongedwongen leden toegang tot de fitnessruimte;
 • marketing activiteiten, onderzoek & speciale aanbiedingen;
 • nauwkeurig identificeren wie gebruik maakt van de diensten van Jetts;
 • communiceren met leden, franchisenemers en websitebezoekers aan de Jetts website en online onderzoeken;
 • profilering van onze leden en hun belangen;
 • exploitatie van Jetts als bedrijf; en / of
 • overbrengen van lidmaatschappen tussen de clubs.

6. Gevolgen voor jou als Jetts niet alle of een deel van je persoonlijke gegevens verzameld.

Je kunt weigeren om persoonlijke informatie te verstrekken. Maar een weigering kan betekenen dat de door jou gevraagde dienst niet wordt verstrekt of het lidmaatschap zal worden geweigerd of verbeurd.

7. Het delen van je persoonlijke infomatie

Jetts mag je persoonlijke gegevens gebruiken voor doeleinden aan derden. Soorten organisaties aan wie Jetts je persoonlijke gegevens kan onthullen zijn:

 • overheidsinstanties zoals ATO, ASIC, Australian Prudential Regulatory Authority en de politie of de rechterlijke instanties (zoals vereist door de wet);
 • diverse wetshandhavingsinstanties en overheden voor de veiligheid, douane en immigratie doeleinden;
 • banking dienstverleners;
 • partnervouchers en programma-aanbieders;
 • beroeps- of overheidsorganisaties; en
 • Jetts' gecontracteerde dienstverleners, waaronder:
  • informatietechnologie dienstverleners;
  • planning onderzoek & ontwikkeling aanbieders;
  • organisatoren van de conferentie;
  • marketing & communicatie bureaus;
  • mailing huizen, vracht-en koeriersdiensten;
  • printers en distributeurs van marketing materiaal;
  • incassobureaus en banken;
  • personal trainers; en
  • externe adviseurs (recruiters, accountants en advocaten).

Jetts zal je persoonlijke gegevens niet verhuren, verkopen of aan derden uitwisselen zonder je voorafgaande toestemming.

8.  Kan Jetts je persoonlijke gegevens openbaar maken in het buitenland?

Jetts kan je persoonlijke gegevens aan andere derden dienstverleners die buiten Australië die met Jetts werken of één van Jetts 'leveranciers, agenten of partners bekendmaken. Jetts kan ook je persoonlijke gegevens op servers in het buitenland of in de "cloud" of andere soorten netwerk of elektronische opslag opslaan.

Vóór de openbaarmaking van je persoonlijke gegevens aan een buitenlandse derden, zal Jetts eerste redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de overzeese ontvanger:

 • geen inbreuk doet op de Australische Privacy Principles in relatie tot je persoonlijke gegevens; of
 • de ontvanger van de informatie is onderworpen aan een wet of een bindende afspraak, dat het effect van het beschermen van je persoonlijke gegevens op een manier die in hoofdzaak vergelijkbaar met de manier waarop de Australische Privacy Principles beschermen de informatie heeft.

Persoonlijke informatie kan worden verstrekt door Jetts aan andere Jetts entiteiten en derden in rechtsgebieden, waaronder: Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Nederland. De Europese Commissie heeft elk van deze landen erkend als een adequate bescherming van persoonsgegevens.
Om het voor jou gemakkelijk te maken met Jetts en andere Jetts entiteiten voor het bieden van een meer persoonlijke en consistente ervaring, kan Jetts je persoonlijke informatie met andere Jetts diensten uitwisselen, voor de in deze collectie verklaring omschreven doeleinden.

Als je persoonlijke informatie wordt verzameld met behulp van een document dat deze collectie mededeling verwijst, wordt er eerst gevraagd om toestemming voor de bekendmaking, overdracht, opslag of verwerking van je persoonlijke gegevens buiten Australië.

Je erkent en begrijpt dat door het verstrekken van een dergelijke toestemming:

 • Jetts geen maatregelen behoeft te nemen als zijn redelijk in de omstandigheden om te zorgen voor derden overeenstemming met apps;
 • Als de overzeese ontvanger met je persoonlijke gegevens in strijd met de APE omgaat, zal Jetts niet aansprakelijk gesteld worden op grond van de wet en zul je niet in staat zijn om verhaal te zoeken onder de wet.
 • de overzeese ontvanger mag niet onderworpen zijn aan enige privacy wetten of beginselen vergelijkbaar met de APPs;
 • je kunt niet in staat zijn om verhaal te zoeken in het buitenland;
 • de overzeese ontvanger is onderworpen aan een buitenlands recht dat de openbaarmaking van persoonsgegevens aan een derde partij, kan dwingen zoals een buitenlandse autoriteit.

Wanneer je jouw toestemming intrekt, zal Jetts geen beroep doen op deze toestemming bij de behandeling van je persoonlijke gegevens voor de toekomst.

  Bekijk onze nieuwste video
Open een franchise 250+ CLUBS DOOR HEEL AUSTRALIË EN DE WERELD Open vandaag je eigen Jetts Gym